Djiej Jawaneh / Chicken Wings

Djiej Jawaneh / Chicken Wings

42,00 lei

grilled marinated chicken wings

Category:
X